Rozklikávací rozpočet

Kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu?

Více...

KYBEZ

Jak na kybernetickou bezpečnost?

Více...

Oblíbený systém pro veřejnou správu ve spolehlivém a bezpečném prostředí

K počátkům spolupráce GORDIC resellera FPO a společnosti K-net bychom se museli vydat více než jednu dekádu nazpět. Na rozdíl od mnoha partnerství je však tohle po deseti letech ještě silnější. Klíčem k úspěchu ale není žádná magie ani jiná záhada, je jím spolehlivé vzájemné doplnění a kombinace produktů a služeb, o které je na trhu dlouhodobý zájem.

A teď už trochu konkrétněji – obě firmy se orientují na informační technologie. Na společných projektech zajišťuje K-net infrastrukturu a virtualizaci pro společností FPO realizovanou implementaci a provoz nástrojů GINIS od firmy GORDIC. Virtualizace a obecně provoz v cloudu přináší zákazníkům (v tomto případě zejména úřadům a příspěvkovým organizacím) širokou škálu výhod – od přístupu do systému odkudkoliv a kdykoliv přes vysoký stupeň zabezpečení až po centralizaci dat a s ní související významné usnadnění správy systému.

Rozměr spolupráce byl v posledních letech umocněn hned třemi faktory – mnoho organizací si uvědomilo výhody tohoto typu provozu usnadňujícího život IT pracovníkům, spořícího náklady na hardware a otevírajícího nové možnosti přístupu k technologiím, dále pak nedávná dotační politika státu, která umožnila obcím a jejich organizacím technologický posun. Třetím a o poznání negativnějším důvodem se pak stala pandemie COVID-19, během které se práce na home-office, kvalitní software pro řešení ekonomických a personálních agend i spisové služby a přístup k němu odkudkoliv proměnily z příjemných možností na naprostou nutnost.

Jak již bylo avizováno, K-net se zaměřuje na virtualizaci pracovních stanic. FPO pak zajišťuje implementaci modulů a nástrojů GINIS na terminálový server nebo do virtuálních desktopů. Virtualizace s sebou nese specifické požadavky na aplikační vrstvu, vždy se ale podařilo systém i všechny jeho funkcionality vyladit ke spokojenosti zákazníků.

Jistě vás nepřekvapí, že při zvýšeném zájmu zejména menších obcí v roce 2017 o přechod provozu platformy GINIS do cloudové architektury byl pro GORDIC resellera FPO jasnou volbou ke spolupráci právě roky prověřený K-net. Celý cloudový systém byl postaven na třech serverech – první je terminálový, ten kompletně obsluhuje přistupující uživatele a zpřístupňuje jim GINIS, druhý server zabezpečuje správu uživatelů, třetí pak zajišťuje přístup uživatelů z internetu k nástrojům GINIS od firmy GORDIC. Celý tento mechanismus je kompletně a nepřetržitě (24/7) monitorován systémem netGuard a případné problémy jsou okamžitě reportovány na helpdesk společnosti K-net. To je klíčové nejen z hlediska dostupnosti služby, ale zejména kvůli hlídání systémových parametrů. Na počátku zmíněné éry se tento typ provozu týkal 5 uživatelů, nyní se toto číslo rozrostlo na 250.

Hlídanými částmi systému jsou zejména procesor, paměť a místo na disku. Jakmile některý parametr přesáhne kritickou hodnotu, je třeba prostředky systému navýšit. Za dobu provozu již pracovníci K-net a FPO disponují i zkušenostmi s hlášenými výpadky. Důvodem byl v naprosté většině problém s internetovou konektivitou poskytovatele, byl však zaznamenán i hackerský útok. Stejně jako ostatní problémy se jej podařilo v krátké době a bez následků vyřešit. Technologické spojení těchto společností se dokonce ukázalo jako inspirativní - podobný rozměr spolupráce s firmou K-net nyní zvažuje i GORDIC distributor BNSOFT.

Nyní je celý systém převáděn na novou ještě bezpečnější hardwarovou platformu v datovém centru. Součástí bude i bezpečná přístupová brána a zajištění redundance internetové konektivity. Pro uživatele je také zřizován internetový portál, kde budou moci zjistit aktuální informace o systému, údržbových oknech nebo případných výpadcích systému.

Autor: Kotisa

Kontakt - IS GORDIC

Jméno a příjmení*
E-mail:*
Telefon:
Zpráva:
Zasílat obchodní sdělení:*

Přechod na novoun verzi...

V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo v rámci technologických center přistoupeno k postupnému přeinstalování staré spisové služby SSD01 na novou hostovanou spisovou službu SSD05....
10. 05. 2021
Více

GORDIC v K-net Cloud

Oblíbený systém pro veřejnou správu ve spolehlivém a bezpečném prostředí K počátkům spolupráce GORDIC resellera FPO a společnosti K-net bychom se museli vydat více než jednu...
09. 04. 2021
Více

Splnění aktuálních...

V poslední době je jednou z priorit státní politiky digitalizace státní správy. Logický důsledkem je stále větší důraz na správné vedení elektronické spisové služby. AKTUÁLNÍ...
06. 01. 2021
Více

Možnosti rozšíření...

Zákazníci, kteří používají svoje programy řady GINIS Express SQL na technologickém centru s dálkovým přístupem mají nové možnosti. Nyní mohou používat rozšiřující externí...
24. 06. 2020
Více

Ginis Express v cloudu a...

Cloudové prostředí a provoz aplikací Ginis Express pro naše zákazníky stále rozvíjíme. Začátkem května bylo zprovozněno ověřování fyzických a právnických osob v Informačním...
24. 06. 2020
Více

Mimořádná opatření...

V průběhu nouzového stavu COVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření přijato velké množství legislativní změn a pravidel, které se dotýkaly zaměstnavatelů a práce mzdových...
24. 06. 2020
Více

Informační systém v...

Události posledních dnů přinesly v souvislosti s vládními opatřeními k omezení koronaviru mnoha lidem nečekané potíže. Ať už se týkají přímo jich nebo osob jim blízkých v...
12. 03. 2020
Více

Knihovna Jiřího Mahena...

Cena CNZ se uděluje jako zvláštní cena v rámci soutěže IT projekt roku pořádané asociací CACIO. Cena CNZ je udělována těm projektům, které mají mimořádný přínos pro oblast...
16. 04. 2019
Více

Jak si občané v Blansku...

Zdají se Vám nové technologie složité? A co chytrá řešení? Těchto věcí se kolem nás objevuje stále více. Nové způsoby komunikace, dostupnost různých služeb a informací...
16. 04. 2019
Více

Kontaktní údaje

FPO s.r.o.facebookSmetanova 299/4
678 01 Blansko
fpo@fpobk.cz
SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI
(+420) 516 418 763,
(+420) 777 738 452
PRODEJNA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(+420) 516 410 850

Ochrana osobních údajů